Cloudové služby

Ponúkame služby založené na využití verejného, privátneho alebo hybridného cloudu. Ide o cloud služby, ktoré poskytujeme z geograficky oddelených dátových centier. Zákazníkom ponúkame poradenstvo, navrhujeme a realizujeme migračné scenáre, dávame našim zákazníkom nadštandardnú podporu v lokálnom a anglickom jazyku.


Cloud4sk pôsobí už 8 rokov na Slovensku ako Partner spoločnosti Cloud4com a spoločne sme spoľahlivým dodávateľom cloud služieb už viac ako 350 zákazníkom na Slovensku a v ČR.

Zákazníkom Cloud4sk poskytuje maximálnu voľbu v správe ich IT infraštruktúry.

Cloud4sk s.r.o

O nás

Už viac ako 8 rokov na trhu v oblasti IT infraštruktúry

Spoločnosť Cloud4sk ako Partner Cloud4com už viac ako 8 rokov poskytuje svojim zákazníkom infraštruktúru profesionálneho dátového centra formou služby (IaaS). Ide najmä o výpočtový výkon, diskový priestor, sieťové prvky a bezpečnosť, všetko s vysokou garantovanou spoľahlivosťou a dostupnosťou.

Cieľom je zákazníkom ponúknuť maximálnu flexibilitu nakladania s IT infraštruktúrou a vďaka on-line manažmentu prispieť k vyššej efektivite v oblasti investícií, procesov a nasadzovania obchodných aplikácií.

Táto služba je určená širokému spektru zákazníkov, od veľkých podnikov, cez inštitúcie štátnej správy, až po stredne veľké spoločnosti.

Naše služby

Cloudové služby

Poskytujeme cloud služby využívajúce verejný, privátny alebo hybridný cloud z geograficky oddelených dátových centier. Zabezpečujeme poradenstvo, navrhujeme a realizujeme migračné scenáre a poskytujeme nadštandardnú podporu v lokálnom aj anglickom jazyku.

Virtuálne privátne data centrum

Cloudová infraštruktúra doplnená samoobslužným zákazníckym portálom VIRTIX, prostredníctvom ktorého môžete plne spravovať svoju infraštruktúru.

Zálohovanie a obnova v cloude

Jednoduché, rýchle a plne integrované cloudové zálohovanie pre všetky spoločnosti používajúce Veeam Backup & Replication alebo Veeam Agent.

SAP HANA v cloude

Vďaka tejto službe máte možnosť využiť dva silné trendy v podnikovom IT - platformu SAP HANA a poskytovanie infraštruktúry vo forme cloudových služieb.

Next Generation Firewall

Cloudová služba, ktorá rozširuje bežné funkcie brány firewall o pokročilé funkcie zabezpečenia. Zabezpečte si súlad so zákonom o kybernetickej bezpečnosti.

0 +

Spokojných CZ & SK zákazníkov

0 +

Dátových centier

0 +

Rokov skúseností

Unikátna cloudová platforma

Platforma Virtix slúži na zjednodušenie ovládania virtuálneho súkromného dátového centra. Dokáže objednávať a nastavovať cloudové služby, spravovať používateľov a riešiť hlásenia a fakturáciu služieb.

Máte záujem o ďalšie informácie alebo ponuku pre vašu konkrétnu situáciu?

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať. Ozveme sa vám, čo najskôr to bude možné.

Naši zákazníci:

Sme autorizovaný partner: